گاوصندوق حرف‌هایم

مرزی بین واقعیت و خیال نمی‌بینم.

کسی اینجا هست؟

ایزابلا ایزابلایی