گاوصندوق حرف‌هایم

مرزی بین واقعیت و خیال نمی‌بینم.

موهامو پسرونه کوتاه کردم بهم نمیاد، دیگه هیچی بهم نمیاد مث یه دخترکوچولوی دوساله شدم که هرچی میپوشم هرچی میخرم هرجا میرم هرکار میکنم تا تو نباشی هیچی سرجاش نیست. باز میگردم همون نقطه اول هیچی بهم نمیاد به جز تو.

ایزابلا ایزابلایی