گاوصندوق حرف‌هایم

مرزی بین واقعیت و خیال نمی‌بینم.

امروز به خودم قول دادم تمرین کنم، کمتر نسبت به خودم خشونت داشته باشم و بیشتر خودم رو دوست داشته باشم.
ایزابلا ایزابلایی