گاوصندوق حرف‌هایم

مرزی بین واقعیت و خیال نمی‌بینم.

کسی تو رو بلدِ، جوری که خودت بلد نیستی، وفتی بخواد بذاره بره، تو باید تیکه‌های مونده از خودت رو که اون جا گذاشته برداری و سعی کنی تنها کسی باشی که به بهترین شکل ممکن خودت رو یاد بگیری، تا کمتر صدمه ببینی.
ایزابلا ایزابلایی