گاوصندوق حرف‌هایم

مرزی بین واقعیت و خیال نمی‌بینم.

اگر انار و خرمالو و نارنگی نبودند، چگونه آذر را به چالش می‌کشیدیم؟
ایزابلا ایزابلایی