گاوصندوق حرف‌هایم

مرزی بین واقعیت و خیال نمی‌بینم.

یا به جای بارون از آسمون برگ میبارید، به جای برف سپید، برف نارنجی. به جای ابرهای نخ زده بی رنگ خرمالوهای چاق و رسیده، به جای دست های یخ زده جیب هایی برای دونفر.

ایزابلا ایزابلایی

نظرات  (۲)

با جیب هایی برای دو نفر به شدت موافقم:)
اوهوم