گاوصندوق حرف‌هایم

مرزی بین واقعیت و خیال نمی‌بینم.

میرم سفر. خیلی دور. خیلی نزدیک. برمی‌گردم. برای شروعی قشنگ‌تر.
مواظب وبلاگم باشید.
ایزابلا ایزابلایی