گاوصندوق حرف‌هایم

مرزی بین واقعیت و خیال نمی‌بینم.

وقتی توی کیفم زیاد پول دارم با خودم فکر می‌کنم وقت‌های بی‌پولی چطور دوام می‌آورم؟

وقتی کسی را دوست دارم با خودم می‌گویم، چطور می‌شود بدون دوست داشتن کسی دوام آورد؟

وقتی ظاهرا همه‌چیز مرتب است و هیچ مشکلی نیست، با خودم می‌گویم چطور با آن‌همه مشکل دوام آوردم؟


ایزابلا ایزابلایی

نظرات  (۲)

۱۵ تیر ۹۵ ، ۲۳:۴۰ محمدباقر قنبری نصرآبادی
به نظرم چنین درکی، نصف بی‌پولی و دوست‌نداشتن و محرومیت‌هاست.
چه در نداربودن چه در دارابودن فقط خدا باید به دادمون برسه.
چی بگم والا، آدمیزاد است دیگر، همیشه یه طوری خودش را وفق میدهد