گاوصندوق حرف‌هایم

مرزی بین واقعیت و خیال نمی‌بینم.
t.me/haaaarfogoft

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

روی مقاله‌ام کار می‌کنم. پایان نامه می‌نویسم. نقاشی می‌کشم. من نقاشی را تازه کشف کرده‌ام. از لذتش برایتان نگویم. از نوشتن هم گاهی بیشتر کیف می‌دهد. خط.ط راهشان را پیدا می‌کنند. به بیرون. به کاغذها. به دنیای اجسام. بعد دنیای دیگری درون تو ایجاد می‌شود. 

بیشترین دغدغه‌ام این روزها پیدا کردن کار است. و مستقل شدن. ماندن در پایتخت. هی به مصاحبه می‎‌روم و یا کارشان خوب نبست. یا من را قبول نمی‌کنند. کار مرتبط هم پیدا نمی‌شود چندان. اما من مصمم و امیدوار.

  • ایزابلا ایزابلایی