گاوصندوق حرف‌هایم

مرزی بین واقعیت و خیال نمی‌بینم.
t.me/haaaarfogoft

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

چیزی که این روزها بیشتر تمرین میکنم، زندگی در لحظه است. هر روز بیشتر سعی مبکنم خودم باشم. خودم رو زندگی کنم. چیزی که این روزها بیشتر دوست دارم آرام بودن و شاد بودنم است. بدون تعلق, بدون وابستگی.
  • ایزابلا ایزابلایی