گاوصندوق حرف‌هایم

مرزی بین واقعیت و خیال نمی‌بینم.

شپش اومده تو خابگاه، یک سوم بچه‌ها گرفتن، من جز اونایی هستم که نگرفتم ولی احتمال گرفتنم زیاده، بعد وسط این همه مشکل و کار و درس و دل‌مشغولی شپش کجا بود که گریبانمون رو گرفت؟

ایزابلا ایزابلایی