گاوصندوق حرف‌هایم

مرزی بین واقعیت و خیال نمی‌بینم.

چقدر ننوشتن به اینجا نمی آید...
ایزابلا ایزابلایی