گاوصندوق حرف‌هایم

مرزی بین واقعیت و خیال نمی‌بینم.

پا بذارید رو برگا. بذارید براتون عاشقانه هاشون رو نجوا کنن.
ایزابلا ایزابلایی