گاوصندوق حرف‌هایم

مرزی بین واقعیت و خیال نمی‌بینم.

پنی‌سیلین‌ها، دلباخته‌ی دندان‌های کرم‌خورده و چرکی می‌شوند، تاول‌ها عاشق انگشت‌های کوچک پاها. قطره‌های آمونیاک عاشق سینک توالت. جهان امتداد عشق‌های ناهمسان شده است و ما هنوز در گوشه‌ای  نشسته‌ایم، چشم‌ها در دام چشم‌ها می‌افتند، همه‌ی ما در ابدیت سقوط می‌کنیم، بی‌آنکه بدانیم عشق‌های همسان جهان را به ابتذال می‌کشانند، به امتداد نیستی.
ایزابلا ایزابلایی

نظرات  (۱)

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید.